Değişen Yıllık İzin Yönetmeliği

Değişen Yıllık İzin Yönetmeliği

Merhabalar;

Geçtiğimiz günlerde  çalışanların en temel hakkı olan  Yıllık İzinler hakkında  yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.Yapılan bu değişikliklere göre;

8.08.2017 tarih 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 6.maddenin üçüncü fıkrasında “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelikle birlikte yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri değişmiştir.

Aynı zamanda, alt işveren işçisinin yıllık ücretli izin hakkının hesabında Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 9.maddesinin üçüncü fıkrasına ise “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.” Hükmü eklenmiştir.

 

Kaynak:http://iskanunu.com/yasal-degisiklikler/yillik-ucretli-izin-yonetmeliginde-degisiklik/

Bir cevap bırakın
Son Yazılar