Kollektif Liderlik

Kollektif Liderlik

Lider” kelimesini duyduğunuz zaman aklınızda ilk olarak canlanan senaryo nedir ?

Durun ben tahmin etmeye çalışayım.

Böyle bir sürü kişiyi etkileyebilen, yapılması güç işleri başarabilen,herkesin “vayy be” diye imrendiği kahramanımsı bir kişinin öne çıktığı bir senaryo canlanır diye tahmin ediyorum.Aslına bakıldığında  klasik liderliğin tanımı canlanan bu senaryoya çokta uzak değil.

Fakat her yazımda belirttiğim gibi dünya çok hızlı dönüyor ve her şey değişiyor.Değişime uğrayanlar kervanına  “Liderlik” kelimesi de  katılıyor.

Aslına bakıldığında Liderlik kelimesi bir çok farklı alana çekilebilecek bir konu ama ben bugün sizlere ilgi alanım ve mesleğim olan “İnsan Kaynakları ve İş Dünyası” açısından değişen liderliği açıklamaya çalışacağım.

Daha önce hiç “Kollektif Liderlikdiye bir şey duydunuz mu ?

Kollektif liderlik dediğimiz kavram eski liderlik kavramını geride bırakan ve günümüz modern iş dünyasında etkili olmaya başlamış olan  yeni Liderlik şeklidir.

Kollektif Liderlik Nedir ?

Aslına bakıldığında Kollektif Liderlik, kaynağını bireylerin oluşturduğu klasik liderlik kavramına meydan okuyan yeni nesil  liderlik anlayışıdır.

Kollektif Liderlik kavramı, paylaşılan bir hedefe giden yolda  ilerlerken, tek bir kişinin liderlik yapması yerine, grup içerisindeki birden fazla kişinin ya da bir grubun ya da süreçlerin liderlik yapabileceğini savunmaktadır.

İşletmelerin veya örgütlerin karşılaştığı kriz,karar alma,süreç değiştirme gibi durumlar karşısında kararların ya da yönetim gücünün tepedeki tek bir kişi tarafından değil de kurum veya örgüt içerisinde ortaklaşa alınması gerektiğini savunur.

Ayrıca ortaklaşa ve takım  oyununa dayanan Kollektif liderkik yaklaşımı  grup içerisindeki bireylere belirli bir amaca yönelik olarak katkı sağladıklarını hissettirerek bireylere kendilerini önemli hissettiriyor. Bunun yanında takım içerisindeki  kişisel motivasyonu ve iş birliği yapma duygusunu arttırıyor.

Kollektif liderlik süreci  liderlik kavramı üzerinde ki odak noktasını  klasik liderlikten üzerinden alarak;

  • Bir kurum veya sistem içerisinde liderlik üreten ilişkisel sürece,
  • Daha geniş sistemli ve organize olmuş liderlik süreçlerine doğru çekiyor.

İş dünyasında  trendlerin değişmesi, sabırsız ve rahat çalışmak isteyen Y kuşağının iş dünyasına girmiş olması veya mevcut Z kuşağının düşünce yapısının değişmiş olması, çalışanların iş yerini dört duvar olarak  değil kendilerini geliştirebileceği,mentorluk alabilecekleri, yenilikçi yöntemleri uygulamalı görebilecekleri bir yer olarak görmesi gibi fikirler iş dünyasına hakim olmaya başladı.Hakimiyet kuran bu fikirleri biraz daha dikkatli okuyup incelediğimiz zaman  çalışan bireylerin  aslında bireysel olarak  öne  çıkmak istediklerini yani bireyselliğe önem verdiklerini görüyoruz. Kollektif Liderlik’te  grup içerisinde ki her bireyin lider olabileceğini savunduğu için  günümüz iş dünyasına klasik liderlikten daha fazla yakışıyor diyebilir miyiz ?.

Son olarak  klasik  ve kollektif liderlik arasındaki farkları görsel olarak görmemiz için hazırladığım tabloyu eklemek istiyorum.

kollektif-liderlik

İyi insanlarla  karşılaşmanız dileğiyle sağlıcakla kalın…

 

Bir cevap bırakın
Son Yazılar