Kalite Kavramı Nedir ?

Kalite Kavramı Nedir ?

Herkese Merhabalar;

Hepimizin bir ürün ya da hizmet alırken dikkat ettiği en önemli şey nedir ? Tabi ki KALİTE.

Peki bu Kalite dediğimiz kavram tam olarak nedir gelin hep birlikte inceleyelim.

Genel olarak  bizler bir ürüne  kaliteli dememiz için  o ürünü beğenmemiz veya  bizim isteğimize uygun olması gerekir. Kalite kavramı eskiden çok farklı anlamlara  gelirken ,günümüzde  kalite demek üstünlük ve iyi olmayı ifade etmektedir

Aslına bakıldığında  kalite,  öznel bir kavramdır ve kişiden kişiye  değişebilmektedir. Çünkü insanların gereksinimleri giderildikçe beklenti ve istekleri değişmekte ve daha da  yükselmektedir. Bu yüzden  iki yıl önce kaliteli diye tabir ettiğimiz bir ürün, bugün bize kaliteli gelmeyebilir. Fakat  genel bir tanımlama yapacak olursak;

ISO (International Organization for Standardization) ‘ya  göre  kalite ; kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür şeklinde bir tanım  yapılmaktadır.

Bu tanıma göre bir malın  müşterinin gereksinimlerini karşılayabilmesi  ve tatmin edebilmesi için ürüne sadece  üretim aşamasında değil ,satış, satış sonrası, dağıtım,bakım  gibi bir çok aşamada da değer verilmesi ve özen  gösterilmesi gerekir. Yani bir ürünün üretiminden satış sonrasına  kadar olan  süreci etkileyen  iç ve dış etkenleri  kalite kapsamına alabiliriz.

İç Faktörler: -Yönetim, -Çalışanlar, -Hammadde, -Makine-Techizat, -Üretim  Yöntemleri

Dış Faktörler: -Müşteriler,-Pazar yapısı,-Teknoloji,-Politikalar.

Kalite  Tanımı Yaklaşımları

Üstünlük Bazında Yaklaşım

Bu yaklaşımına göre kalite “doğal mükemmellik” olarak tanımlanmaktadır. Kalitenin başarısı konularında taviz verilmez ve kalite öznel değil nesnel bir olgudur.
Ürün bazlı yaklaşım

Bu yaklaşıma göre kalite, çıktıların müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme düzeyidir. Ürün bazlı yaklaşıma göre ürünün fiyatlandırmada kullanılan özelliklerinin içerdiği fiyatlandırılmamış niteliklerinin tümüdür. Bu yaklaşım, özellikle şirketlerin pazarlama departmanları tarafından dikkate alınır ve kullanılır.Çünkü ürün kalitesini arttırmanın birinci aşaması, ürünün kalitesini arttıracak niteliklerin pazar araştırması ile belirlenmesidir.

Değer bazlı yaklaşım
Bu yaklaşımına göre kalite, ürünün kabul edilebilir bir fiyattaki performansı veya kabul edilebilir maliyetteki uygunluğudur.
Üretim bazlı yaklaşım
Bu yaklaşıma göre üretilen ürünün dizaynının, özelliklerinin, kullanılan malzemelerinin önceden belirlenmiş değerlerle  paralel olmasıdır.  Ürün bu değerlerle örtüştüğü ölçüde kalitelidir.
Tüketici bazlı yaklaşım
Bu yaklaşıma  göre kalite, ürünün tüketicin belirlediği ihtiyaçlara, isteklere uyma derecesidir. Tüketicinin beklentilerine uyduğu veya beklentileri geçtiği ölçüde ürün kaliteli sayılır.

Yapılan varsayımlardan  görebildiğimiz gibi kalite tanımını  belli bir çerçeve içine sığdırmak çok  zor olacaktır. Bu zorluğu yaratan esas  unsur ise Gelir dir. Çünkü bizim gelirimiz seviyemize göre kalite tanımımız ve  beklentilerimiz  değişecektir.

Buradan yola çıkarak yapabileceğimiz bir diğer varsayım ise işletmelerin  bir ürünü üretirken ,ilk aşamadan son aşamaya kadar  olan mal ve hizmet üretimini çok dikkatli yapmaları ve  ayrıca  bütün süreçlerde  katkıda  bulunan herkesi sürece dahil etmeleridir. Çünkü günümüzde  beklenti ve  talepler  çok hızlı değiştiği için  işletmenin üretim ve sonrası süreçlerinden meydana gelebilecek bir aksamadan dolayı talepler karşılanamaz ise  işletmeye büyük zararları olacaktır.

Uluslar Arası Kalite Belgeleri

ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , OHSAS 18001   gibi uluslararası yönetim sistemi standartları, hammaddeden  sektöre, veri kontrolünden veri değerlendirmeye, çalışan eğitiminden süreç kontrolüne, planlama ,denetim, satış, pazarlama ,dağıtım ve çevre , gıda güvenliği , iş sağlığı güvenliği gibi  bir çok unsuru değerlendirerek   kalite  kavramını  ortaya koymaktadır.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız…

 

Bir cevap bırakın
Son Yazılar