İşletmelerde Kar Arttırma Stratejileri

İşletmelerde Kar Arttırma Stratejileri

Herkese Merhaba

Yeni bir konu ile beraberiz.Bu konumuz da   İşletmelerin Karlılıklarını arttırmak için izlediği bir kaç yöntemi sizlerle paylaşmak istedim.Tabi ki izlenen yöntemler benim ele aldıklarım ile sınırlı değil fakat ben  başrolde  bulunan bir kaç stratejiyi paylaştım gelin hep beraber  bakalım;

1-)PLANLAMA

Planlama kavramının önemini tek bir kelime  ile açıklamak  zorunda kalacak olsak bence  bu  kelime  kesinlikle DENGE NOKTASI olur.

Planlama  kavramı yönetim aşamasında  atılması  gereken ilk adımdır .Çünkü hedeflediğimiz bütün değişiklikler ve düşünceler  planlamanın etrafında hareket etmektedir. Planlamanın düzgün yapılmadığı, bu adıma gerekli önemin gösterilmediği hiçbir işletmede, stratejik kararlar doğru verilemez. Peki nedir bu planlama;

Planlama:Belirli bir amaca veya hedefe ulaşmak için tasarlanan yol ve  yöntemlerdir.

Bu tanımı işletmeler açısından değerlendirirsek  işletmelerde  planlama;

 • Hangi işin
 • Nerede
 • Nasıl
 • Ne zaman
 • Kim tarafından icra edileceğini tasarlama olarak da tanımlanmaktadır.

NEDEN PLANLAMA YAPMALIYIZ.

 • Geleceği yorumlayarak bizi bekleyen risklere karşı önemler almak için
 • İşletme  içerisindeki düzen ve sistemin devamlılığını sağlamak için.
 • Var olan hammadde ve  kaynakların daha verimli kullanılmasını  sağlamak için.
 • Personel, İş Gücü ,Makine ve Paranın daha etkili ve verimli kullanılması için.
 • Beklenmeyen ani değişimlere karşı önlem almak için.
 • Bu ve bunlar gibi bir çok  durumlar karşısında hazırlıklı olmak amacıyla planlama yapılır.

PLANLAMADAKİ 4 BAŞROL OYUNCUSU;

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
 • DIŞ ÇEVRE
 • KAYNAKLAR
 • İŞLETMENİN VİZYON VE  MİSYONU

PLANLAMA ÇEŞİTLERİ

KISA VADELİ PLANLAR: 1 yıldan daha kısa  süreli yapılan planlardır.

ORTA VADELİ PLANLAR: 5-10 yıl süreli yapılan planlardır.

UZUN VADELİ PLANLAR: 10 yıl ve daha uzun süreli yapılan planlardır.

Sonuç olarak İşletmelerin gittikçe büyüyerek daha karmaşık bir yapıya ulaşmaları, hızla değişen dinamik pazar yapısı, yoğun rekabet ortamı, sürekli değişen ekonomik koşullar ve gelişen teknoloji, günümüzde planlamanın önemini artırmaktadır.

2-)TÜKETİCİ ZEVK VE TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞMELER VE İŞLETME KARLILIĞI

Tüketici belli bir mal veya  hizmete  yönlendirilirse ,yönlendirilen malın  talebi artar.Talebi artan mala ilişkin reklam,tanıtım,promosyon,fuar gibi etkinlikler  tüketicinin mala olan ilgisini daha da arttıracaktır.

Böylece müşterinin artan talebi sonunda elde  edilen gelir,bu malı üretmek için harcanılan miktardan fazla olduğunda  Firma Kar Amacını gerçekleştirmiş olur.

3-)TEKNOLOJİ

Ve olmassa olmazımız  Teknoloji.Artık günümüzde,mahallemizde ki bakkal da  bile bir bilgisayar,barkod sistemi vb. sistemler mevcut.Küçük bir mahalle bakkalı bile işlerini teknolojinin yardımı ile yapıyorsa büyük   orta ve  büyük ölçekli bir işletmenin olmassa olmazıdır teknoloji.

Günümüzde , ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüş bir hal almıştır.İşletmelerin faaliyette bulundukları  sektördeki teknolojik,yazılımsal,donanımsal  gelişmeleri  uluslar arası düzeyde  takip edip kullanmaları  farz olmuş bir duruma  gelmiştir.

İşletmeler   teknolojiyi kullanarak  girdi(hammadde)’yi en etkili şekilde  kullanacak ve en verimli çıktıyı verecek teknoloji ve üretim sistemlerini kullanmak  zorundadır çünkü teknoloji;

 • Birim zamanda  üretilen mal miktarını arttıracak.
 • Birim üretim maliyetlerini düşürecek.
 • Karlılığı arttıracak ve  talep eğrisini sağa doğru kaydıracaktır.

4-)YENİ İŞ MODELLERİ  GELİŞTİRME VE SÜREÇ YÖNETİMİ

İş Modeli: İş modeli kısaca  bir işletmenin  iş planıdır.Yani işletmenin mantığını ortaya koyar.;

 • Nasıl para kazanacak
 • Kazandığı para ile hangi değeri  (ürün-hizmeti) elde edecek.
 • Bu ürünü müşterilere hangi kanallarla ulaştıracak.
 • Bu değer için hangi tedarikçiler ile çalışacak.
 • Finansal  kaynaklar  nereden teğmin edilecek.

İş Modeline Örnek verecek olursak;

Apple 2003 yılında ‘taşınabilirlikte’ devrim yaparak, yeni bir pazar yarattı ve şirketi dönüştürerek iTunes ile birlikte iPod’u piyasaya sürdü.

iPod/iTunes öyle başarılı oldu ki sadece 3 yıl içinde Apple bu işten 10 milyar dolarlık gelir  elde etti.  Apple’ın piyasa değeri, 2003’ün başlarında 1 milyar dolarken 2007’de sonlarında 150 milyar dolara fırlamıştır.

Süreç Yönetimi

Son dönemlerde iş dünyasında  performansını ve gelirini arttırmak isteyen  işletmelerin yakından takip edip uyguladıkları bir konudur süreç yönetimi.

 Süreç yönetimi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın İş Mükemmelliği Modeli’ nde yer alan dokuz kriterden birisidir. Ayrıca ISO 9000/2000 Revizyonu da önemli ölçüde süreç modeline göre hazırlanmıştır.

İşletmelerde   İş Modellerinin devamlı ve etkili olması için  bu  iş modellerini  yönetmek amacıyla  Süreç Yönetimi olmalıdır.Peki nedir bu süreç yönetimi;

Süreç Yönetimi; Süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi için  uygulanan faaliyetlerdir.

Bu süreç yönetimini bazı işletmeler belli örgüt yapısına  uygun olarak  sürekli  geliştirme amacıyla,bazı işletmeler ise belirli bir yönetim şekli olarak benimsemişlerdir.

Neden  Süreç Yönetimi Uygulanır

İşletmeleri  bizler  gibi birer insana benzetebiliriz.İşletmeler de  tıpkı bizim gibi zamanla  birlikte bazı değişim,gelişim ve yeri geldiğinde  düşüşler yaşamaktadır.İşte bu sürekli değişim süreci(teknoloji,uygulamalar,yöntemler,çevre) içerisinde  işletmelerin hayatta kalabilmesi için süreç yönetimini  uygulamaları gerekir.

Süreç yönetimini  uygulayan şirketler  genellikle maliyetlerini düşürüp, gelirlerini arttırmayı amaçlayan  şirketlerdir.

 

5-)PAZAR ARAŞTIRMASI

Gelirini arttırmak isteyen  bir işletmenin yapması gereken  en önemli işlerden birisi şüphesiz ki mevcut bulunduğu pazarın dışına  çıkarak  ürünlerini satacağı yeni Pazar arayışı içine  girmesidir.

Yeni Pazar arayışında nelere dikkat edilir?

 • Ürünün gireceği pazarın durumu, halihazırdaki boyutları, büyüme olasılığı nedir ?
 • Gireceğimiz  pazarın  müşteri  potansiyeli, maddi  durumu , talepleri , beklentileri  nelerdir?
 • Gireceğimiz  Pazar,dış Pazarsa o ülkenin  kültürüne ,gelenek ve göreneklerini dikkate almalıyız.
 • Üreteceğimiz ürünün satış potansiyeli nedir bunu belirleyip talebe uygun ürünler sürmeye dikkate etmeliyiz.
 • Pazarın Jeopolitik konumunu göz önüne  alıp rahat ve ulaşılabilir pazarlara girmeye dikkat etmeliyiz.
 • Dağıtım Kanallarını iyi bir şekilde  belirlemeliyiz.
 • Pazara  sokulan  ürünlerin fiyatlarını da  Pazar durumuna  göre  uygun şekilde belirlemeliyiz.
 • Pazarlama araştırmasını iyi planlamalı ve geleceği mantıklı bir şekilde okumalıyız.

Bunun için bazı  çalışmalar yapılabilir örneğin;

 1. Deney
 2. Anket
 3. Gözlem
 4. Araştırma  şirketlerine başvurma.

Eğer geleceği iyi okumadan  doğaçlama  bir şekilde  yeni pazara hazırlıksız  girersek ,işletmemizin iflasına kadar  süreklenecek olan felaket senaryoları ile karşı karşıya kalabiliriz.

Kısacası  gelir arttırmak isteyen  bir işletme  sürekli  ve mantıklı  olarak yeni Pazar  arayışı içinde  bulunmalıdır.

Bir sonraki yazıda  görüşmek dileğiyle  sağlıcakla kalın…

 

Bir cevap bırakın
Son Yazılar