İnsan Kaynaklarının Amaç Ve İşlevleri

İnsan Kaynaklarının Amaç Ve İşlevleri

Herkese Merhabalar;

Günümüzde  başarıya ulaşmış ve  bu başarıyı sürekli hale getirmiş şirketlerin  istisnasız  tamamı,kendi şirket yapısı içerisinde  İnsan Kaynakları faaliyetlerini oturtmuş ve sürekli uygular hale  gelmiş şirketlerdir.

Peki bu  İnsan Kaynakları faaliyetleri nelerdir ve neden bu kadar  önemlidir ?

Şirketlerin  en temel amacı KAR’dır. Peki şirketleri istedikleri bu  amaca  ulaştıran en  önemli faktör nedir?

TABİ Kİ İNSAN.

Şirketleri temel amacına  ulaştıran en önemli faktör  insan ise , insanı en etkili ve en verimli şekilde yönetmeyen  bir şirket, temel amacına  ulaşmayı nasıl düşünebilir  ?

İşte bu soru, İnsan Kaynaklarının ortaya çıkmasına sebep olmuş olan sorudur bence .Bu soruyu en iyi şekilde yanıtlayan ve  cevap olarak  İnsan Kaynakları diyen  şirketler ,başarıyı yakalamış şirketlerdir.

Şirketleri başarıyı  götüren İnsan Kaynakları faaliyetleri nelerdir?  Hep birlikte inceleyelim;

Çalışan İhtiyaçlarının Karşılanması

İnsan dediğimiz kavram, şirketi amacına ulaştıracak en önemli faktör ise, şirketlerin  ilk önce çalışan  memnuniyetini sağlaması gereklidir. Çalışanların birer insan olarak, barınma , güvenlik, sevgi,saygı, iletişim ve kendini gerçekleştirme istekleri vardır. Şirketler her şeyden  önce  çalışanların bu ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Tüm bu ihtiyaçların zamanında ve en doğru şekilde karşılanması için şirketin İnsan Kaynaklarına ihtiyacı vardır.

 Şirketi Amaçlarına Ulaştırmak

Misyonu olmayan bir şirket ,tam anlamıyla bir şirket değildir. Bir şirket  başarılı olmak istiyorsa  ilk önce ne istediğini bilmeli ve neler uğruna varlık gösterdiğini belirlemelidir. Belli bir misyon olmalıdır ki şirketin çalışanları da ne  doğrultuda hareket ettiklerini ve hangi amaç uğruna emek harcadıklarını bilsinler.

Şirket  için gerekli olan bu misyonu İnsan Kaynakları  fonksiyonu belirler ve çalışanları yönlendirerek hangi amaçlar için çalıştıklarını çalışanlara  aktarır.

 İşe Alım Sürecini Gerçekleştirmek

İnsan Kaynaklarının şirket  sürecine  olan katkılarının büyük bir bölümünü  şirkete  yeni çalışanların kazandırılması oluşturur .İnsan Kaynakları uzmanları  şirket içinde diğer birimler ile sürekli irtibatta kalarak eleman ihtiyacının belirlenmesinde  büyük  rol oynar .Ve gerekli elemanların şirkete kazandırılması için  işe alım sürecini başlatırlar .Bu süreçte  uygun adaylar ile görüşmeler yaparak, şirket misyonuna  en  uygun adayı seçerler ve şirkete kazandırırlar. Bir adayın şirkete  kazandırılması sürecinde  İnsan Kaynakları uzmanlarına düşen en önemli  sorumluluk ise bu süreçte tamamen objektif olmalarıdır.

 Çalışanların Eğitilmesi Ve Geliştirilmesi 

Şirket çalışanlarına  eğitim verilmesi  ve çalışanların sürekli geliştirilmesi İnsan Kaynakları faaliyetlerinin vazgeçilmez  bir parçasıdır. Şirket bünyesinde çalışan kişilerin işe girdikleri ilk günden şirketteki son günlerine kadar  sürekli ve planlı  olarak eğitilmesi gereklidir. Verilen bu eğitimler sayesinde  çalışanların eski bilgileri yenilenecek ve  sürekli  öğrenme felsefesini benimsemeleri kolaylaşacaktır.

 Ödüllendirme, Ücret Yönetimi  Ve  Moral Sağlama

İnsan Kaynaklarının temel  işlevlerinden birisi de çalışanların ücretlerinin adil bir şekilde belirlenmesidir. Bu ücretlendirme  süreci çok hassas bir süreçtir ve işveren-işçi problemlerinin en sık ortaya çıktığı süreçtir. Bu süreç sırasında İnsan Kaynakları yöneticileri, çalışana karşı objektif olmalı ve gerçekten hak ettiği değeri vermelidirler.

Bazı  şirketlerde  İnsan Kaynakları departmanı ücreti belirlemede  direk söz  sahibi olmayabilir. Fakat  İnsan Kaynakları yöneticisi , bu süreci kontrol ederek en adil şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır. Fiyat belirlemede   takip edilmesi en  mantıklı sistem  ise ; şirket ve çalışanlar arasında dengeyi sağlayarak,  şirketi ve çalışanı mağdur etmeden  ücret  sisteminin belirlenmesidir.

Ödüllendirme kısmı da en az  ücretlendirme  işlemi kadar  önemli bir konudur. Çalışanlar arasında  tatlı bir rekabet yaratarak, sonucunda  hak eden kişiyi ,motive etmek ve işine olan bağlılığını geliştirmek amacıyla  ödüllendirmeler  yapılmalıdır .Ödüllendirme  için rekabet ortamı tabi ki şart değildir. İşini iyi yapan çalışanları motive ve mutlu etmek amacıyla da yapılabilir.

 Şirket  İçerisinde  Takım Ruhunu Oluşturma  Ve Çalışma Ortamı Sağlama

Diğer bahsettiğimiz  5 maddenin tümünün gerçekleşmesi için  uygun bir ortama ihtiyaç vardır .Bu uygun ortamdan kast edilen şey, iş yerinin ,çalışanların sağlığına, güvenliğine ,fiziksel ve psikolojik yapılarına uygun olmasıdır. Ayrıca iş yerindeki sosyal ortam, çalışanların performanslarını çok ciddi derecede  etkileyen bir faktördür. İş yerinde  kurulan  ve çalışanların birbiri ile rahat  iletişim kurduğu ,sosyal etkinliklerde  bulundukları ve kendilerini rahat ifade edebildikleri bir ortam daha verimli olabilmek için  atılan en büyük adımdır. Bahsettiğimiz sosyal ortamı ve çalışma ortamını oluşturmada en etkili oyuncu tabi ki İnsan Kaynaklarıdır.

İnsan Kaynakları  departmanı, açıklamaya çalıştığım maddelerden çok daha fazla  işleve  sahip bir departmandır. Fakat ben en temel işlevlerini açıklamaya çalıştım. Umarım size layık bir yazı olmuştur.

Bir sonra ki yazıda görüşmek dileğiyle ,sağlıcakla kalınız:)

Bir cevap bırakın
Son Yazılar