İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlaması

Herkese Merhabalar;

Günümüzde  her işletmenin amacı bir adım daha  ileriye gidebilmek ve  karlılığı arttırmaktır. Bütün  işletmeler  bunun hayali ile çalışıyorlar.Fakat bu durum için doğru adımları atıyorlar  mı ?

Diyelim ki doğru adımlar atılıyor fakat atılan bu adımların  sorumluluk ve bilincindeler mi ,çünkü ileriye atılan her adım bir kat  daha  sorumluluk demektir. Sorumluluklar doğru yönetiliyor mu ?

Büyüme  ile birlikte  artan talep ve  müşteri istekleri  yerinde ve zamanında karşılanabiliyor mu ?

İşte yukarıda sıralanan  durumlar ve benzerleri ile karşı karşıya kalındığında  bizi savunacak  olan  şey İnsan Kaynakları Planlamasıdır.

İnsan Kaynakları Planlaması Nedir?

İşletmenin gelecekteki amaçlarına ulaşması  ve mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uygulanması gereken  bir planlamadır.Bu planlama, işletmenin  ihtiyaç duyduğu, doğru çalışanların ,doğru zamanda ve doğru yerde olması, artan  taleplere  cevap verilmesi, işgücü planlaması ve  işletmenin geleceğine  yönelik iyileştirmeler için hazırlanan bir  planlamadır.

Neden İnsan Kaynakları Planlaması Yapmalıyız ?

Bir işletmenin amacına  ulaşması için  her şeyden önce  sağlam bir misyonu olmalı ve bu misyondan  yola çıkarak hedeflediği bir vizyonu olmalıdır. İşletmeler amaçladıklarına ulaşmak için öncelikle kendi  içinde sağlam bir temel oluşturmalıdır. Oluşturulan bu temelde bazı zamanlar çatlaklar oluşabilmektedir, işte oluşan bu çatlakları gidermek için  İnsan Kaynakları Planlaması yapılmalıdır. Peki nelerdir bu çatlaklar;

-Çalışanların sürekli artan memnuniyetsizlikleri,

-Çalışanlar arasında  disiplin anlayışının  aşınması,

-Çalışan  performanslarında sürekli düşüşler,

-Çalışanların  işi bırakmaları,

-Vizyon  anlayışından sapılması,

-Çalışan , moral ve  motivasyonunun  düşmesi.

gibi  çatlakları gidermek  amacıyla  İnsan Kaynakları Planlaması yapılmalıdır.

İnsan  Kaynakları planlamasının olmadığı veya  tam anlamıyla  uygulanmadığı  işletmelerde otorite ve üst yönetim sorunları oluşabilmektedir ,bunu takip eden süreçte  ise etkileşim  ve motivasyon azalmakta ve  performans  düşerek işletme  uçuruma  doğru sürüklenmektedir.

İnsan Kaynakları Planlamasının Aşamaları

1-) Mevcut Konum Analizi: Şuan ki durumumuzu değerlendirmeli ve  hedeflerimizi kesinleştirmeliyiz.

2-)Amaç Belirleme:Neden İnsan Kaynakları planlaması yapıyoruz , eksikliklerimiz neler  ve bizi  ileriye taşıyacak  adımlar nelerdir bunları belirlemeliyiz.

3-) Uygulama Süreci: Mevcut durumumuzu belirledik ,hedeflerimiz kesinleşti, eksikliklerimizi gördük ve bunlara  uygun  bir plan hazırlayıp yürürlüğe koyduğumuz aşamadır.

4-) Değerlendirme Aşaması:  Hazırlayıp yürürlüğe sunduğumuz  çalışmaları kontrol edip değerlendirmez isek ne anlamı kalır değil mi? Değerlendirme aşaması ,yapılan planlamaların  sonuçlarının  değerlendirildiği aşamadır.

Yapılan Planlama Ne Kadar  Süre Sonra  Meyvelerini Verir?

Aslına  bakıldığında  bu soruya net bir cevap verilemez çünkü  yapılan  tüm çalışmalar işletmeye has  olacağı için  işletmenin, yapısı, büyüklüğü, saygınlığı, piyasa  koşulları ,sektöre ,iç ve dış politikalar gibi bir çok nedenden  dolayı farklılık gösterebilir.

İnsan Kaynakları Planlaması  zor ve  uzun bir süreçtir, bu süreci sancısız  bir şekilde  atlatmak için  işletmedeki diğer fonksiyonlarda  İnsan Kaynaklarına  yardımcı olmalıdır.

Bir sonraki yazıda  görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız…

Bir cevap bırakın
Son Yazılar