İşletmeler Bilgisini Yönetebiliyor Mu?

İşletmeler Bilgisini Yönetebiliyor Mu?

Günümüzde bilgi  kavramı artık bir zorunluluk  haline  gelmiş durumda.İster özel yaşamımızda  ister iş yaşamımızda olsun , atacağımız en küçük adım için bile bir şeyler bilmemiz gerekiyor. İş dünyası için bilgi artık bir güç göstergesi oldu. Bir işletme  ne kadar çok bilgiye sahipse  o kadar güçlüdür bence.

Fakat sadece bilgiye sahip olmak bizi ileriye taşımaz veya  bizi en güçlü yapmaz. Bizi güçlü yapan ve  ileriye taşıyan şey sahip olduğumuz bu bilgiyi doğru yerde  ve doğru zamanda  kullanmak olacaktır. İşte bu  bilgiyi doğru yerde ve zamanda  kullanmak için BİLGİ YÖNETİMİ ne  ihtiyaç duyuyoruz.Peki nedir bu bilgi ve  bilgi yönetimi gelin hep birlikte inceleyelim.

Bilgi : Bireylerin araştırmaları sonuç elde ettikleri veri ve enformasyonları kişisel olarak değerlendirerek, gözlem, deneyim, duygu, düşünce vb. olgular süzgecinden geçirerek ,karar verme ve değerlendirme gibi  süreçlerde  kullandıkları şeklidir.

Artık günümüz de karmaşıklık ve bilgi kavramı iç içe girmiş durumda. Ürünler ,Hizmetler, Eğitim  sistemleri, Ticaret sistemleri, Teknoloji, İşletmelerde  kullanılan yöntem ve analizler sürekli olarak daha karışık bir hal alıyor. Ortaya çıkan bu karışık durum insanları, bilgiyi yönetmeye itmiştir.

Bilgi Yönetimi: İşletmelerin, rekabetçi koşullarda  hedeflerine ulaşmak , rakiplerinden geride kalmamak ,değerini artırmak için  işletme içinden ya da dışından elde ettiği her türlü bilgiyi düzenleyip işletme faaliyetlerine uygun bir şekilde  entegre etmesi  sürecidir.

İşletmelerde Bilgi Yönetimi

İşletmelerin  yönetmesi  gereken  2 farklı bilgi çeşidi vardır;

1-)Açık Bilgi: İşletmenin  bilgisayarlarında  veya  arşivlerinde  kayıtlı olarak bulunan bilgilerdir.Ulaşması kolay ve  istenildiği zaman  ulaşılabilir  bilgilerdir.

2-)Örtük Bilgi: İşletme içerisinde  yazılı olarak bulunmayan bilgilerdir .Örtülü bilgi dediğimiz kavram işletmede  çalışanların sahip oldukları deneyimler, uzmanlıklar ,bilgiler vb. yazılı olmayan kaynaklardır.Bu tarz bilgiler işletmenin  örtük bilgi sistemini oluşturur. Ve işletmeler için esas  önemli olan  bilgi çeşidi örtük bilgidir.

İşletmeler bu rekabetçi ortamda başarılı olmak istiyorlarsa  bilgiyi yönetmeyi bilmeliler. Özellikle Örtük bilgiyi yönetmek  işletmelere  çok daha fazla yarar sağlamaktadır .Çünkü yazılı olmayan bu bilgileri ortaya çıkarıp düzenleyip, kullanılır hale  getirmek ve işletme faaliyetlerine entegre etmek, işletmeye çok büyük yarar sağlar.

Bilgi Yönetiminin Amacı Nedir ?

  • İşletmede  var olan açık  ya da örtük bilgileri  ortaya çıkarmak ve işletmeye entegre etmek,
  • İşletme içerisinde yeni bilgi üretmek,
  • İşletme içerisinde  var olan  bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak,
  • İşletme dışı bilgilere ulaşmak,
  • İşletme içinde ki birimler arasında  bilgi akışını sağlamak.

Bilgiyi Yöneten İşletmelerde ;

  • İşletme içerisinde ihtiyaç duyulduğunda, bilgiye  ulaşmak kolaydır,
  • Karar  verme ve bilgiyi kullanma sürecinde çalışanlarda bu sürece dahil edilir,
  • Bilgiyi kullanan işletmeler sürekli öğrenme felsefesine sahiptirler,
  • İşletme içindeki birimler arasında  bilgi akışı süreklidir.

Gördüğümüz gibi bilginin yönetilmesi işletmeler için çok önemli bir hal almış durumda.Sizlerde işletmenizi bir adım  ileri götürmek,rekabet ortamında geri kalmamak için,sahip olduğunuz bilgiyi en iyi şekilde değerlendirmeli ve işletme  süreçlerine  entegre etmelisiniz.

Unutmayalım BİLGİ=GÜÇ demektir.

Bir sonraki yazıda  görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız:)

Bir cevap bırakın
Son Yazılar